Lekcie

Kurzy / nábory / cvičenia / školenia / workshop

Dátum konania: termín podľa dohody


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý

Veková skupina:

deti 0-6r

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 5 Max: 30


Popis a špecifikácia:

Ponuka záujmových útvarov pre materské školy v roku 2019/2020

 

Činnosť krúžkov sa začína vždy prvým stretnutím. To nie je ešte určené pre žiakov, ale je to organizačné stretnutie pre vedúceho krúžku s rodičmi. Na stretnutí informujú rodičia vedúceho krúžku o prípadných špecifikách dieťaťa (zdravotný stav, najmä pri prípadných problémoch pri vyššej telesnej záťaži, alebo iné dôležité informácie). Vedúci krúžku oboznamuje rodičov so školským poriadkom, s predpismi o bezpečnosti na krúžku, ale tiež informuje rodičov čo si deti na krúžok majú priniesť (oblečenie, pitný režim, hokejky, loptičky, plavky a podobne). Ak je na krúžok prihlásený veľký počet detí, tak na prvom stretnutí dôjde k rozdeleniu do skupín. Počas prvého stretnutia odznejú aj informácie o dochádzke, spolupráci so ŠKD, systém organizácie krúžku, prípadná plánovaná účasť na súťažiach alebo vystúpeniach. Na prvom stretnutí sa dozviete aj presný deň v týždni, v ktorom sa bude krúžok konať, ako aj miesto a čas konania krúžku.

 

- Gymnastika

- DFS Hronček

- Prípravka DFS Hronček

- Florbal

- Malý výtvarník

- Malý výskumník

- Mažoretky

- Tanečná MŠ

- Zdravé nôžky

- Rekreačné korčuľovanie (začiatočníci)Dátum konania: termín podľa dohody


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý

Veková skupina:

deti 7-14r

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 5 Max: 30


Popis a špecifikácia:

Ponuka záujmových útvarov pre základné školy v roku 2019/2020

 

Činnosť krúžkov sa začína vždy prvým stretnutím. To nie je ešte určené pre žiakov, ale je to organizačné stretnutie pre vedúceho krúžku s rodičmi. Na stretnutí informujú rodičia vedúceho krúžku o prípadných špecifikách dieťaťa (zdravotný stav, najmä pri prípadných problémoch pri vyššej telesnej záťaži, alebo iné dôležité informácie). Vedúci krúžku oboznamuje rodičov so školským poriadkom, s predpismi o bezpečnosti na krúžku, ale tiež informuje rodičov čo si deti na krúžok majú priniesť (oblečenie, pitný režim, hokejky, loptičky, plavky a podobne). Ak je na krúžok prihlásený veľký počet detí, tak na prvom stretnutí dôjde k rozdeleniu do skupín. Počas prvého stretnutia odznejú aj informácie o dochádzke, spolupráci so ŠKD, systém organizácie krúžku, prípadná plánovaná účasť na súťažiach alebo vystúpeniach. Na prvom stretnutí sa dozviete aj presný deň v týždni, v ktorom sa bude krúžok konať, ako aj miesto a čas konania krúžku.

 

- Bábkové divadlo

- Tancovačka deti I. stupňa

- Digi Foto

- Florbal

- Zdravé nôžky

- DFS Hronček

- Gymnastika

- Gymnastika - prípravka na talentovky   

- Kondičná gymnastika pre  športovcov

- Halový futbal

- Moderný tanec (II. stupeň)

- Rekreačné korčuľovanie pre deti 1.-2.roč.ZŠ

- Klub dobrovoľníkov

- Kynologický

- Country tanec

- Maškrtníček

- Kreatívna tvorba

- Roztlieskavačky

- Stolný tenis

- Šach

- Rybárstvo

- Legovačka

- 3D Klub

- Klub MINI MENSA – Chytré hlavičky (II. st.)

- Strelecký krúžok

- Astronomický krúžok

 Dátum konania: termín podľa dohody


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý

Veková skupina:

teen 15-18r

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 5 Max: 30


Popis a špecifikácia:

Ponuka záujmových útvarov pre stredné školy v roku 2019/2020

 

Činnosť krúžkov sa začína vždy prvým stretnutím. To nie je ešte určené pre žiakov, ale je to organizačné stretnutie pre vedúceho krúžku s rodičmi. Na stretnutí informujú rodičia vedúceho krúžku o prípadných špecifikách dieťaťa (zdravotný stav, najmä pri prípadných problémoch pri vyššej telesnej záťaži, alebo iné dôležité informácie). Vedúci krúžku oboznamuje rodičov so školským poriadkom, s predpismi o bezpečnosti na krúžku, ale tiež informuje rodičov čo si deti na krúžok majú priniesť (oblečenie, pitný režim, hokejky, loptičky, plavky a podobne). Ak je na krúžok prihlásený veľký počet detí, tak na prvom stretnutí dôjde k rozdeleniu do skupín. Počas prvého stretnutia odznejú aj informácie o dochádzke, spolupráci so ŠKD, systém organizácie krúžku, prípadná plánovaná účasť na súťažiach alebo vystúpeniach. Na prvom stretnutí sa dozviete aj presný deň v týždni, v ktorom sa bude krúžok konať, ako aj miesto a čas konania krúžku.

 

- Klub dobrovoľníkov

- Digi Foto

- Florbal

- Stolný tenis

- Šach

- Rybárstvo

- 3D Klub

- Klub MINI MENSA -

- Hlavolamy

- Klub MOST

- Strelecký krúžok